Kasa Fiskalna E100 Zobacz większe

Kasa Fiskalna - Elzab E100

Nowy produkt


Świetna nowoczesna kasa fiskalna dla małych firm. Polecamy

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

Ostatnie egzemplarze!

1 966,77 zł brutto

1 599,00 zł netto

Więcej informacji

Czy należy ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż rolnikowi ryczałtowemu środka trwałego, tj. samochodu osobowego całkowicie zamortyzowanego?

Z przepisów ustawy o VAT wynika, iż generalnie sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie fiskalnej. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, które szczegółowo określa rozporządzenie w sprawie zwolnień.

Pod poz. 49 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniona została dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Przy czym korzystanie z tego zwolnienia możliwe jest pod warunkiem, że czynności te w całym zakresie dokumentowane są fakturą (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). testowa sprawa
Urządzenie cieszące się dużą popularnościoą na rynku polskim, bardzo cenione przez użytkowników różnorodnych branż i zawodów.